DLACZEGO DUALNE KSZTAŁCENIE JEST WYJĄTKOWE?

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PRAKTYKANTEM W FIRMIE ALPLA?

1

Praktyka jest najważniejsza

Dużą uwagę skupiamy na szkoleniu praktycznym. W pierwszym roku zajęcia w szkole będą trwały 3 dni, natomiast 2 pozostałe dni w Zakładzie ALPLA. W drugim i trzecim roku spędzisz 2 dni w szkole i 3 dni w ALPLA.

2

Kwalifikacje zawodowe

Zostaniesz przeszkolony w międzynarodowej firmie, dzięki czemu uzyskasz wysokie kwalifikacje w zakresie mechatroniki.

3

Certyfikat międzynarodowy

Po zakończeniu praktyki nie tylko uzyskasz polski certyfikat zawodowy ale również możesz zdobyć austriacki dyplom honorowany we wszystkich Zakładach ALPLA na świecie.

4

Edukacja na najwyższym poziomie

Dualne kształcenie umożliwi Ci pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy. Zostaniesz wysoko wykwalifikowanym pracownikiem i będziesz gotowy podjąć prace niezwłocznie po zakończeniu nauki.

5

Szeroka gama możliwości zawodowych

Dualne nauczanie otwiera wiele możliwości kariery.

6

Nowoczesny warsztat szkoleniowy

Praktyki odbędą się w Future Corner – warsztacie szkoleniowym, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt.

7

Korzyści finansowe

Dla każdego:

wypłata co miesiąc: 250 – 300 zł;

Bonus wielkanocny: kilkaset złotych

Bonus bożonarodzeniowy: kilkaset złotych

 

Dla najbardziej sumiennych:

premia miesięczna za frekwencję 100%: 100zł;

premia miesięczna za średnią ocen 4 – 4,5: 100zł;

premia miesięczna za średnią ocen +4,5: 200zł.